Jezus: de beloofde Messias van Israël

Jezus: de beloofde Messias van Israël

Inleiding De christelijke kerk belijdt Jezus als de Christus en de Zoon van God. Deze overtuiging be­hoort bij de diepste kern van haar geloofsgoed. Deze belijdenis is onlosmakelijk verbonden met de wetenschap dat Jezus de vervulling vormt van de Wet en de Profeten, de benaming die in het Nieuwe Testament wordt gegeven aan het eerste [...]

Jakob Jocz (1906-1983) en zijn boek The Jewish People and Jesus Christ

Jakob Jocz (1906-1983) en zijn boek The Jewish People and Jesus Christ

Jakob Jocz was een Messiasbelijdende jood – of zoals voor de Tweede Wereld­oor­log veelal werd gezegd een Hebreeuwse christen - van de tweede generatie. en van moeders zijde zelfs van de derde. Hij werd geboren op 18 oktober, 1906 in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, de zoon van een meubel­maker. Litouwen vormde toen nog een [...]

Het Evangelie volgens Jesaja 53

Het Evangelie volgens Jesaja 53

Niet ten onrechte wordt Jesaja 53 als het hoogtepunt van de oudtestamentische Godsopenbaring getypeerd met betrekking tot het plaatsvervangend lijden van de Messias. In het boek Handelingen lezen we hoe de kamerling in het lezen van de boekrol van Jesaja aan dit hoofdstuk was toegekomen, wanneer Filippus zich bij hem voegt. Op de vraag over [...]