Poëzie in het Oude Testament. Een analyse van een vernieuwende studie

Poëzie in het Oude Testament. Een analyse van een vernieuwende studie

Inleiding In de achttiende eeuw wees de anglicaanse bisschop Robert Lowth erop dat parallelismus membro-rum kenmerkend is voor Hebreeuwse poëzie. Dat was een baanbrekend inzicht. Hij liet zien dat Hebreeuwse dichtverzen veelal uit twee lijnstukken of cola bestaan die met elkaar corresponderen, elkaar aanvullen of zich antithetisch tot elkaar verhouden. Vooral de laatste decennia is [...]