Jezus: de beloofde Messias van Israël

Jezus: de beloofde Messias van Israël

Inleiding De christelijke kerk belijdt Jezus als de Christus en de Zoon van God. Deze overtuiging be­hoort bij de diepste kern van haar geloofsgoed. Deze belijdenis is onlosmakelijk verbonden met de wetenschap dat Jezus de vervulling vormt van de Wet en de Profeten, de benaming die in het Nieuwe Testament wordt gegeven aan het eerste [...]

Poëzie in het Oude Testament. Een analyse van een vernieuwende studie

Poëzie in het Oude Testament. Een analyse van een vernieuwende studie

Inleiding In de achttiende eeuw wees de anglicaanse bisschop Robert Lowth erop dat parallelismus membro-rum kenmerkend is voor Hebreeuwse poëzie. Dat was een baanbrekend inzicht. Hij liet zien dat Hebreeuwse dichtverzen veelal uit twee lijnstukken of cola bestaan die met elkaar corresponderen, elkaar aanvullen of zich antithetisch tot elkaar verhouden. Vooral de laatste decennia is [...]