Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (2)

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (2)

De prediking van dr. I. Boot Terecht zegt zijn biograaf Cees Hoogendoorn dat de blijvende betekenis van Boot vooral in zijn predi-king ligt. Daarnaast moet ook zijn catechetische arbeid worden genoemd. Dan denk ik aan onderwijs dat hij aan volwassenen op Bijbelkringen gaf. Hij deelde in het onderwijs dat hij gaf zijn grote kennis in [...]

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (1)

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (1)

Inleiding Wie dr. I. Boot heeft gekend, zal beamen dat de typering van een Schriftgeleerde die nieuwe en oude dingen uit de schat van het Woord van God voortbrengt, voluit op hem van toepassing was. Zelf hoorde ik al over hem in mijn middelbare schooltijd. Klasgenoten die behoorden tot een confessionele wijkgemeente in Alblasserdam vertelden [...]

(On)aangepaste prediking. Nogmaals iets over John Wesley

(On)aangepaste prediking. Nogmaals iets over John Wesley

John Wesley werd eens uitgenodigd te spreken voor een gehoor dat hoofdzakelijk uit leden van de hoge en lage adel en rijke zakenlui bestond. Hij hield een preek over de woorden: ‘Adderengebroed-sels! wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de toekomende toorn?’ (Mat. 3:7). Na afloop was de stemming duidelijk gespannen. Een [...]

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

Aanpassen of niet? Moet of mag een prediker zich aanpassen aan zijn gehoor? Als het gaat om het taalkleed en de voor-beelden die worden gebruikt, is dat van belang. Ook in dit opzicht was de apostel Paulus de Joden een Jood en de Grieken een Griek om zowel Joden als Grieken voor Christus te winnen [...]