(On)aangepaste prediking. Nogmaals iets over John Wesley

(On)aangepaste prediking. Nogmaals iets over John Wesley

John Wesley werd eens uitgenodigd te spreken voor een gehoor dat hoofdzakelijk uit leden van de hoge en lage adel en rijke zakenlui bestond. Hij hield een preek over de woorden: ‘Adderengebroed-sels! wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de toekomende toorn?’ (Mat. 3:7). Na afloop was de stemming duidelijk gespannen. Een [...]

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

Aanpassen of niet? Moet of mag een prediker zich aanpassen aan zijn gehoor? Als het gaat om het taalkleed en de voor-beelden die worden gebruikt, is dat van belang. Ook in dit opzicht was de apostel Paulus de Joden een Jood en de Grieken een Griek om zowel Joden als Grieken voor Christus te winnen [...]