Een Joodse geleerde over de evangeliën

Een Joodse geleerde over de evangeliën

Daniel Boyarin die zowel Amerikaans als Israëlisch staatsburger is, is niet gemakkelijk in een vakje te plaatsen. Hij is een zeer groot Talmoedgeleerde en beschouwt zichzelf als een ortho­doxe Jood. Zeker is dat hij zijn leven inricht volgens de halacha. Omdat hij zeer kritisch staat ten opzichte van het zionisme, is hij voor vele Joden [...]

Jakob Jocz (1906-1983) en zijn boek The Jewish People and Jesus Christ

Jakob Jocz (1906-1983) en zijn boek The Jewish People and Jesus Christ

Jakob Jocz was een Messiasbelijdende jood – of zoals voor de Tweede Wereld­oor­log veelal werd gezegd een Hebreeuwse christen - van de tweede generatie. en van moeders zijde zelfs van de derde. Hij werd geboren op 18 oktober, 1906 in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, de zoon van een meubel­maker. Litouwen vormde toen nog een [...]

Het Evangelie volgens Jesaja 53

Het Evangelie volgens Jesaja 53

Niet ten onrechte wordt Jesaja 53 als het hoogtepunt van de oudtestamentische Godsopenbaring getypeerd met betrekking tot het plaatsvervangend lijden van de Messias. In het boek Handelingen lezen we hoe de kamerling in het lezen van de boekrol van Jesaja aan dit hoofdstuk was toegekomen, wanneer Filippus zich bij hem voegt. Op de vraag over [...]

Schuldbelijdenis

Schuldbelijdenis

Op zondag 15 november jl is in tal van gemeenten schuld beleden over de nalatigheid van de kerken in de Tweede Wereldoog en daarvoor om tegen de nazi-ideologie stelling te nemen en te waarschuwen tegen antisemitisme. Ook de houding van de overheid na de Tweede Wereldoorlog tegenover Joden die de Shoa hadden overleefd was beschamend [...]