Het verstaan van de tijd

Het verstaan van de tijd

De Heere vraagt dat wij de tekenen van de tijden verstaan. In het keizerlijke Rome was de goddelijke keizerverering het teken van het Beest. Je hoefde slechts een papier bij je te dragen dat je een korrel wierook had geofferd. In de tijd van de Reformatie was deelname aan de mis het bewijs dat je [...]

De ethiek van seksualiteit

De ethiek van seksualiteit

De schrijvers van de bijdragen in Ethics of Sex behoren allen tot de Lutheran Church Missouri Synod. Dat is wat in de Verenigde Staten een mainline church wordt genoemd. Een kerk die niet is ontstaan door afsplitsing uit andere kerken. Het opmerkelijke van de Lutheran Church Missouri Synod is dat zij nog onverkort wil vasthouden aan de [...]

Een christelijk perspectief op homoseksualiteit

Een christelijk perspectief op homoseksualiteit

De serie A Christian Perspective on  is een uitgave van Concordia Publishing House, de huisuitgeverij van de Lutheran Church Missouri Synod. Deze lutherse kerk met meer dan vier miljoen leden houdt voluit vast aan de confessioneel lutherse erfenis zoals die is vastgelegd in de Concordia van 1580.  Al meer dan twintig jaar geleden schreef Daniel [...]

The Hairstyle and the Head-covering of Women in the Congregation

The Hairstyle and the Head-covering of Women in the Congregation

Introduction In America we have since a few years the so called head covering movement. This movement wants to restore the apostolic practice to women and girls practice the head covering during corporate worship. The website of the head-covering movement is:http://www.headcoveringmovement.com. I heartily agree with the aim of this movement. When the former century began, all over [...]

Wandelen naar Gods geboden

Wandelen naar Gods geboden

Wie God liefheeft, wandelt naar Gods geboden. Het wandelen naar Gods geboden heeft niet in de laatste plaats te maken met een drietal zaken die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, en wel het huwe­lijk, het gezin en de roeping van het moe­der­schap. Het gezin is de klein­ste cel van de samen­leving. Het ge­zin be­hoort een [...]

Nashville: verleden en toekomst van een Bijbels pleidooi

Nashville: verleden en toekomst van een Bijbels pleidooi

Zaterdag 5 januari 2019 werd de Nederlandse tekst van de zogenoemde Nashville-verklaring met een naschrift gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. De vervolgens ontstane ophef rondom deze verklaring was enorm. Op sociale media spraken duizenden Nederlanders zich afkeurend uit over de verklaring. Twee weken lang kreeg het thema in de media, inclusief de publieke omroepen, volop [...]

Abraham Kuyper (1837-1920). Een korte evaluatie van zijn betekenis

Abraham Kuyper (1837-1920). Een korte evaluatie van zijn betekenis

Inleiding Op 10 februari 1874 besloot Abraham Kuyper het lidmaatschap van de Tweede Kamer te aan­vaarden. Een maand, op 15 maart, later nam hij afscheid van de Hervormd Gemeente van Amsterdam die hij sinds 1870 diende. Deze gebeurtenis kan als een markeringspunt in Kuy­pers levensgang worden gezien. Kuyper had in de Hervormde Kerk als steeds [...]

Kunnen we ons direct op de Schrift beroepen voor onze geloofsovertuiging en levenswandel?

Kunnen we ons direct op de Schrift beroepen voor onze geloofsovertuiging en levenswandel?

Is het Bijbelse getuigenis incompleet? Wereldwijd zien wij al een aantal decennia dat er in kringen die vanouds Schriftgetrouw waren sprake is van een omkeer in de visie op het Schriftgezag niet in de laatste plaats als het gaat om vragen met de betrekking tot levensstijl in de brede zin van het woord. Zo klinkt [...]

Wat is bevinding?

Wat is bevinding?

Bevinding en bevindelijk zijn woorden die in het kerkelijke spraakgebruik een belangrijke plaats hebben gekregen. Er wordt ook een onmisbaar aspect van het geestelijke leven mee aange­duid. Van belang is dat wij weten wat deze woorden betekenen, dat wij hen goed gebruiken, en vooral dat wij zelf bevindelijk mogen weten van Gods genade in Christus. [...]